PFAS

Det blev i 2022 pålagt vandværkerne i Danmark at analysere for forskellige PFAS forbindelser. Herunder finder du prøvesvar fra vores to boringer. Alle analyseresultater er under grænseværdierne (DL=detektionsgrænse).

 

//