Grundvandet fra Rask Mølle Uldum Vand

Her linker vi til lister over vandprøver fra Rask Mølle Uldum Vand. Listen viser som standard kun de 10 nyeste prøver.

Prøver kan være taget på selve indvindingsanlægget, på ledningsnettet eller fra tappesteder, der modtager vand fra anlægget.

Oplysningerne på denne side er baseret på data indberettet til GEUS af analyselaboratorier, kommuner og de tidligere amter. Man kan kigge længere ned i data ved at klikke på de blå tekster.

Her kan du komme på GEUS systemet. Klik her...

//