Dortheasminde vandværk - Vandets hårdhed

Vandets hårhed er 14dH

Hårdhed i dH Karakteristika
   
 0 - 4  Meget blødt
 4 - 8   Blødt
 8 - 12  Middel hårdt
 12 - 18  Temmelig hårdt
 18 - 30  Hårdt
 over 30  Meget hårdt
//