Aconto betalinger

Aflæsningen, der foretages ca. 1. december,  anvendes til årsaflæsning/årsopgørelse.
Regnskabet løber 01.01. – 31.12.

Der udsendes årsopgørelse i februar, som forfalder i marts.
Der udsendes 4 aconto rater, som er forfalden den 7. marts, 7. juni, 7. september, 7. december.
Der udsendes budgetteret vandforbrug sammen med 1. aconto rate.

 

//