Om vandværket

Alle målere hos forbrugerne aflæses med radiomodtager. Værket aflæser målerne automatisk fra stationære antenner, aflæsninger lagres på en ekstern server og efterfølgende kan forbrugerene få adgang via E-Forsyning.

Årsaflæsningerne videregives elektronisk til Hedensted Kommune til beregning af vandafledningsafgift, så forbrugerne nu er helt fri for at foretage årsaflæsning af vand.

Vandværket udnytter dagligt muligheden for at foretage måleraflæsninger af alle, idet der i målerne er indbygget en alarmenhed, der kan afsløre lækage og brud hos forbrugeren. Ved mistanke om utætheder vil der automatisk blive retter henvendelse til pågældende forbruger. Det er dog stadig forbrugeren selv, der har ansvaret for at holde kontrol med måleren, så unormalt vandforbrug opdages hurtigst muligt.

Vær også opmærksom på andre unormalheder, som kan indikere utætheder så som "susen" i rørene, fugtpletter, manglende varmt vand mv.

Vandværket har fælles drift og administration med Uldum Varmeværk. Ligeledes varetages vagtordning udenfor værkernes åbningstider af værkernes driftspersonale:

Tlf. 21 21 02 16 - Torben Wang Sørensen
Tlf. 26 18 86 09 - Stig Boldrup
Tlf. 26 14 86 09 - Carsten Tovborg
Tlf. 20 37 66 20 - Søren Fejrskov Hansen

//