Grundvandet i Dortheasminde Vandværks område

Her linker vi til lister over vandprøver fra fællesværket (både Rask Mølle, Uldum og Dortheasminde vandværker får vand fra samme boring). Listen viser som standard kun de 10 nyeste prøver.

Prøver kan være taget på selve indvindingsanlægget, på ledningsnettet eller fra tappesteder, der modtager vand fra anlægget.

Oplysningerne på denne side er baseret på data indberettet til GEUS af analyselaboratorier, kommuner og de tidligere amter.

Her kan du komme på GEUS systemet. Klik her...

//