Om Dortheasminde Vandværk

Årsaflæsninger sikres via selvaflæsningskort, og data videregives elektronisk til Hedensted Kommune til beregning af vandafledningsafgift.

 

Vandværket forsøger løbende at reducere vandspild ved at udskifte utidssvarende ledninger og installationer.  


Ved mistanke om utætheder vil vi opfordre forbrugere til vi omgående adviseres.

 

Det er dog stadig forbrugeren selv, der har ansvaret for at holde kontrol med sin måler, så unormalt vandforbrug opdages hurtigst muligt. Vær opmærksom på enhver unormalitet, som kan indikere utætheder, såsom "susen" i rørene, fugtpletter, manglende varmt vand mv. 


Vandværket har i 2022 indgået samarbejde med Uldum Varmeværk omkring hjemmesiden, indberetninger af koordinater til LER (kortlægning af ledningsnet) m.m.

 

Vandværket har siden marts 2022 købt vandet fra Rask Mølle / Uldum Vandforsyning

 

Kontakt  

Mads Buhl                          madsbuhl.mb@gmail.com                       +45 60228832

Keld Madsen                       keld-madsen@live.dk                             +45 21993443

Svend Mouritsen                 mbtraktor@mbtraktor.dk                         +45 21629560

Max Tychosen                     maxtychosen@icloud.com                       +45 22474843

//