Hvad er afkøling?

Fjernvarmeforsyningen består af et dobbelt rørsystem.

Det ene rør fører varmt fjernvarmevand frem til huset (fremløb) og det andet fører det koldere vand retur til varmeværket (returløb).

Forskellen på de to temperaturer kaldes afkøling.

Altså: fremløb - returløb = afkøling.

En lav returtemperatur giver altså en god afkøling, og det har stor indflydelse på varmeværkets samlede økonomi, og dermed den pris varmen kan leveres til.

Det skyldes tre ting:

  • at der tabes mindre varme i jorden ved vandets returløb til værket (selvom fjernvarmerør er velisolerede).
  • at der bruges mindre strøm til pumper, idet en mindre vandmængde skal cirkuleres rundt i ledningsnettet.
  • at spildvarmen ud af værkets skorsten udnyttes bedre, idet det er returvandet der benyttes til at afkøle røgdampen.

Forbrugerne bør derfor tilstræbe lavest mulige returvandstemperatur fra varmtvandsbeholder og radiatorer. Returrørene skal føles forholdsvis kolde, og må under ingen omstændigher føles brandvarme.

Hvad der er god økonomi for varmeværket, er også god økonomi for forbrugeren.

NB! 
Mest almindelige årsag til dårlig afkøling er for højt indstilllet varmtvandstemperatur. 
Stil temperaturregulatoren ned, eller få den udskiftet, hvis den er defekt.

//