Prisjustering september 2022

30. august 2022

Kære varmekunde

Uldum Varmeværk har modtaget oplysning om, at vores leverandører af flis, forhøjer deres priser fra 1. september 2022. Den vigtigste årsag er bl.a. stor efterspørgsel på flis på verdensmarkedet og stigende brændselspriser i forbindelse med skovning af træ samt transport af flis til værket mv.

Uldum Varmeværk ser sig derfor nødsaget til at varsle prisjustering med virkning fra 1. september 2022.

Uldum Varmeværk har udarbejdet nyt budget for 2022/2023, der viser, at din varmepris stiger fra 1. september 2022. Det betyder, at den variable takst stiger fra kr. 525 pr. MWh til kr. 577 pr. MWh.
For et standardhus (130 kvm) udgør stigningen 9,9% svarende til kr. 79 pr. måned.
For en standardlejlighed (75 kvm) udgør stigningen 9,9% svarende til kr. 65 pr. måned.
Den faste betaling vil være uændret.

De næste 2 aconto opkrævninger bliver derfor forhøjet med 9,9%.

Vi følger prisudviklingen på træflis tæt. Derfor kan vi ikke udelukke, at der igen senere vil ske ændringer af prisen.

//